Vooraankondiging Bewonersavond

Op 21 februari 2019 organiseert Stichting Platform Woldwijck een bewonersavond in het Woldwijckcentrum. Bewoners van Woldwijck zijn van harte welkom om mee te praten over de huidige en toekomstige zaken in onze wijk. Uw inbreng en ideeën zijn belangrijk!

Deze avond is een aanzet voor een nieuwe wijkagenda. Vanuit de wijkagenda kunnen we samen proberen onze doelen te realiseren. Wie doet wat en met wie moeten we samenwerken? Wat kunnen bewoners zelf doen? Hoeveel tijd en geld is er beschikbaar?

Zet het vast in uw agenda: 21 februari 2019, aanvang 19.30 uur in het Woldwijckcentrum.

Met uw komst kunt u invloed hebben op het reilen en zeilen in uw wijk!