Werkzaamheden vijver Abraham Kuyper singel

De afgelopen week is de Gemeente gestart met het maken van een maai pad langs de vijverrand aan de Abraham Kuypersingel ter hoogte van de Grote en Kleine Beer. Bij deze werkzaamheden zijn vragen uit de buurt gekomen en is het werk tijdelijk stil gelegd om u te informeren. De vijver zal dit jaar worden gemaaid en er zullen mogelijk maatregelen worden genomen om het dichtgroeien van de vijver te voorkomen. Bij deze werkzaamheden word een minikraan ingezet en zal een pad moeten worden gerealiseerd van minimaal 3 meter breed. Bij het realiseren van het pad word de beplanting boven de grond afgezaagd. Dit zal tijdelijk een kaal beeld geven, maar zal zich uiteindelijk volledig herstellen. De werkzaamheden worden zo mogelijk het einde van deze week weer opgepakt. Tijdens de werkzaamheden zou er enige overlast kunnen optreden, dit proberen we tot een minimum te beperken.

Mocht u vragen hebben of nadere nadere informatie willen hebben over de voorgenomen werkzaamheden, dan kunt u een bericht hierover sturen naar iborteamstedelijkgebied@midden-groningen.nl of bellen via ons centrale nummer: 0598-373737 en contact opnemen met de voorman, Dhr. Kamphuis in uw wijk.

Niels Kamphuis

Voorman/ Gebiedsbeheerder

Gemeente Midden-Groningen