Mantelzorgers aan het woord

Woensdag 19 juni in het Alzheimer Café Hoogezand Sappemeer: ‘Mantelzorgers aan het woord’. Gastspreker is mantelzorger en schrijfster Ineke Wielinga. In haar boek ‘Wisselend bewolkt met zonnige perioden’ beschrijft zij veel herkenbare situaties over haar moeder met dementie. Bezoekers worden van harte uitgenodigd ook hun ervaringen te delen. Het café is open vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur. De toegang is gratis evenals de koffie en de thee. Aanmelden is niet nodig. Belangstellenden en iedereen die in zijn of haar omgeving op de één of andere manier met dementie te maken heeft, is van harte welkom in ZINN-locatie De Burcht, Van der Duyn van Maasdamweg 250, Hoogezand. Alle gasten leren en profiteren van elkaars ervaringen, kennis en kunde.

Elke derde woensdag van de maand vindt het Alzheimer Café Hoogezand Sappemeer plaats in ZINN-locatie De Burcht, met uitzondering van de maanden maanden juli en augustus, dan is het Alzheimer Café gesloten. Het café is een samenwerking tussen Alzheimer NL, Gemeente Midden-Groningen, Team290, Kwartierzorgenwelzijn, Zonnehuisgroep Noord en ZINN locatie De Burcht.