Onderhoud bos Zuiderkroon

Dit winterseizoen zal er onderhoud plaatsvinden in het bos aan de west kant van de Zuiderkroon (zie tekening).

Stand van zaken

Bij aanplant van het bos is de huidige beplanting in rijen aangeplant waarna er vervolgens geen tot weinig onderhoud heeft plaats gevonden. Het gevolg hiervan is dat het bos zich heeft ontwikkeld tot een “stakenbos”. Een bos met rechte opgaande spillen die zich niet volledig hebben kunnen ontwikkelen door lichtgebrek.

Wat gaat er gebeuren

Om het effect van het stakenbos te doen wegnemen gaan we dit jaar beginnen met onderhoud aan het bos aan de west kant van de Zuiderkroon. Hierin zal flink worden gedund zodat er meer licht in het bos valt en de beplanting zich beter zal ontwikkelen. Hierdoor zal het aantrekkelijker worden voor verschillende flora en fauna om zich in dit bos te huisvesten. Aan de buitenzijde van het bos gaan we proberen om inhammen te creëren om het geheel een natuurlijke aangezicht te geven. Dit gaan we doen door o.a. boomvormers aan de buitenste rand te verwijderen en eventueel aan te planten met heesters of inzaaien met een bosrand mengsel. Dit is wederom om het aantrekkelijker te maken voor flora en fauna. De intentie is om op deze wijze de komende jaren elk jaar één van de bossen aan de Zuiderkroon te onderhouden.

Flora & fauna

Voor aanvang van de werkzaamheden word er plan van aanpak gemaakt voor de aanwezige flora en fauna. Hierin staat welke flora en fauna aanwezig is of word verwacht in het bos en hoe we hier tijdens de werkzaamheden mee om gaan. Mocht u hierover nog informatie hebben die van belang is dan vragen wij u contact op te nemen met de voorman .

Vrijwilligerswerk

Voelt u zich betrokken en zou u graag in de toekomst zelf de handen uit de mouwen willen steken om met elkaar een mooi bos te onderhouden, dan kunt u contact opnemen met de voorman en informeren naar de mogelijkheden. Misschien is het mogelijk om een kleine werkgroep op te richten.

Overlast

Tijdens de werkzaamheden zou er enige overlast kunnen optreden. Dit proberen we tot een minimum te beperken.

Vragen

Mocht u nadere informatie willen hebben over de werkzaamheden, dan kunt u een bericht hierover sturen naar iborteamstedelijkgebied@midden-groningen.nl of bellen via ons centrale nummer: 0598-373737 en contact opnemen met de voorman, Niels Kamphuis.

Niels Kamphuis (Voorman stedelijk gebied Gemeente Midden-Groningen )

Voor de originele brief klik op deze link