Leefbaarheidsfonds Midden-Groningen 2020

Wilt u samen met uw buurtbewoners een leuke activiteit organiseren om elkaar beter te leren kennen? De gemeente Midden-Groningen kan u mogelijk helpen met een subsidie uit het leefbaarheidsfonds.

Waarvoor is het leefbaarheidsfonds bedoeld?

Het fonds is bedoeld voor activiteiten die de leefbaarheid in een dorp, buurt of straat vergroten. Met het vergroten van de leefbaarheid wordt bedoeld dat mensen elkaar spreken, een band met elkaar opbouwen en elkaar helpen als dat nodig is. Dit kan worden gestimuleerd met kleine activiteiten in uw eigen straat, maar bijvoorbeeld ook met een grotere activiteit die bezoekers uit de hele gemeente trekt. De activiteiten zijn bijvoorbeeld op het gebied van sport, cultuur, welzijn en zorg.

Hoe hoog is een leefbaarheidssubsidie?

We willen dat zoveel mogelijk activiteiten kunnen profiteren van een subsidie. Deze subsidie is bedoeld als een duwtje in de rug voor de organisatie en niet om alle kosten te betalen. We maken onderscheid in drie soorten activiteiten:

  • Activiteiten die bedoeld zijn bewoners van één of hooguit enkele straten (bijvoorbeeld een pleinfeest). Hiervoor is een subsidie van maximaal € 100,- beschikbaar.
  • Activiteiten die bedoeld zijn voor bewoners van één wijk of dorp (bijvoorbeeld activiteiten van een dorpshuis of jeugdhonk). Hiervoor is een subsidie van maximaal € 1.000,- beschikbaar.
  • Activiteiten die bedoeld zijn voor bewoners van meerdere wijken of dorpen, of activiteiten die bezoekers trekken van buiten de gemeente. Hiervoor is een subsidie van maximaal € 2.000,- beschikbaar.

In alle gevallen kunt u alleen subsidie krijgen voor de kosten die u werkelijk maakt. Inkomsten trekken we hier vanaf. U kunt geen subsidie krijgen voor kosten die u aan de gemeente betaalt (leges) en eten en drinken.

Aanvragen en informatie: https://www.midden-groningen.nl/inwoner/product/leefbaarheidsfonds