Bouw Kindcentrum Woldwijck 2 van start en de nieuwe naam!

De aannemer Hesco Bouw is in juli gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het Kindcentrum aan de Zuiderkroon. Vanwege Covid-19 is het helaas nog niet mogelijk om hier groots bij stil te staan tijdens een feestelijke bijeenkomst. Op 11 september vierden we de start van de bouw daarom in afgeslankte vorm en hebben we de nieuwe naam voor het Kindcentrum onthuld:

Kindcentrum Zuiderkroon.

Iedereen heeft kunnen meedenken over de naam en Kindcentrum Zuiderkroon is hieruit gekozen. Een naam die past bij de visie en de locatie van het gebouw.

Aannemer Hesco Bouw uit Stadskanaal is geselecteerd na een aanbestedingsprocedure. De planning is om rond de zomervakantie van volgend jaar (2021) de nieuwbouw en de inrichting van de ruimte eromheen klaar te hebben. Zo kan het gebouw in het schooljaar 2021-2022 in gebruik genomen worden. De afgelopen periode is er verder gewerkt aan de invulling van het schoolplein en de omgeving voor halen en brengen. Er wordt ook gekeken naar de ruimte buiten het schoolplein. De kinderen moeten straks ook veilig bij hun nieuwe school kunnen komen. Het maken van een plan voor de buitenomgeving gebeurt mede op basis van een verkeersonderzoek, informatie van de scholen en input vanuit de wijk en de inloopavonden. Deze verkeersplannen maken we nu concreter. We gaan graag met u van gedachten wisselen hierover tijdens een volgende inloopbijeenkomst in het najaar. Houdt u onze digitale nieuwsbrief in de gaten voor nadere informatie over de bouw van Kindcentrum Zuiderkroon en natuurlijk foto’s van de onthulling op 11 september. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar scholenprogramma@midden-groningen.nl o.v.v. ‘Nieuwsbrief Kindcentrum Zuiderkroon’. U kunt daar ook terecht met eventuele vragen over het project.