Mooiman

Mooiman heeft alles te maken met de openbare ruimte van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Mooiman heeft een centraal servicenummer voor uw vragen en meldingen over de buitendienstverlening. U kunt Mooiman bereiken via 0900-MOOIMAN, oftewel 0900-666 46 26 (lokaal tarief).

 Denkt u hierbij aan vragen/meldingen over:Logo Mooiman

  • Wegen
  • Groen
  • Riolering
  • Vervuiling
  • Afvalinzameling
  • Straatverlichting
  • Speelplaatsen

Als u uw vraag of melding online aan Mooiman wilt doorgeven kan dat door te klikken op het mooimanlogo:

Wij hopen dat u samen met de medewerkers van Mooiman actief werk maakt van een schone, opgeruimde en leefbare gemeente.