Spionnetje

Het Woldwijckspionnetje zag en hoorde…

  • dat er op het parkeerterrein aan de Pleiaden in deze tijd een oliebollenkraam is te vinden
  • dat er in verband met het landelijk vuurwerkverbod geen vuurwerkafvalinzamelaktie zal zijn