Wijkcentrum

Het Woldwijck Centrum is in 1977 gestart in vier oude klaslokalen. In 1982 is het gebouw uitgebreid met een grote zaal van 200 m2. De vier oude klaslokalen zijn in 1990 vervangen door nieuwbouw. In 1995 kwam het centrum in de problemen door exploitatietekorten. Een nieuw bestuur trad aan en werkte in de loop van een aantal jaren de tekorten weg. In 2001 startte de “pilot Woldwijck” een programma om  het centrum om te vormen van een zalenverhuurbedrijf tot “het kloppend hart van de wijk”. De pilot heeft uiteindelijk geleid tot het Ondernemingsplan van het Woldwijck Centrum, met de titel “Binnen zonder kloppen” (2004).

Het huidige gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. In de loop van 2008 zal begonnen worden met de bouw van een nieuw wijkcentrum. Het nieuwe centrum wordt onderdeel van een groot nieuwbouwplan op De Pleiaden, waarin de uitbreiding van C1000 Kelders, een aantal medische voorzieningen en een aantal woningen zijn opgenomen. Het nieuwe Woldwijck Centrum krijgt ongeveer dezelfde oppervlakte als het huidige gebouw.

Meer informatie over het Woldwijck Centrum.