Wijkkrant

In 2015 begint voor onze wijkkrant “De Woldewieker” alweer het dertiende seizoen. De krant verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van 2200 exemplaren die huis aan huis in de wijk worden bezorgd. De wijkkrant maakt deel uit van de Stichting Platform Woldwijck en is de spreekbuis van hierbij aangesloten organisaties en werkgroepen. De krant wordt samengesteld door een redactieteam, dat geheel uit vrijwilligers bestaat. Aangezien onze wijkkrant van en voor iedereen in de wijk is, worden bijdragen uit de wijk zeer op prijs gesteld. Maar niet alleen artikelen zijn welkom, ook kritiek op en suggesties voor de inhoud stellen wij prijs. Die kunnen worden gemaild naar: wijkkrant@platform-woldwijck.nl

 Voor een digitaal exemplaar van “De Woldewieker” klikt u op het logo:

Logo "De woldewieker - De krant voor nieuwsgierig Woldwijck"