Bewoners Woldwijck steken handen uit de mouwen

Op initiatief van bewonerscommissie Woldwijck-Midden hebben een zestal bewoners zelf het zand ververst op het speeltuintje Boogschutter/Melkweg. Met een container werd 5 kuub vervuild zand afgevoerd. Daarna werd er een zelfde hoeveelheid schoon rivierzand verspreid onder de speeltoestellen. Het oude zand stonk en was vies. De gemeente vond het in het kader van de bezuinigingen niet nodig dit door schoon zand te vervangen. Bewoners dachten hier duidelijk anders over en namen zelf de schoppen ter hand. Deze actie van de bewoners werd betaald vanuit Platform Woldwijck. Door de aanpak van de bewoners zelf bleven de gemaakte kosten binnen de perken.