Melden overlast Ruimteschip

Op donderdagavond 12 juli is  er een vervolgoverleg  geweest over de  jongerenoverlast  op het schoolplein en de directe omgeving  rond het Ruimteschip. Door de aanwezige vertegenwoordigers van  politie, Kwartier, zorg en welzijn en de gemeente is het belang van het melden van overlast nog eens onderstreept. Navolgend een korte handleiding over melden.

Directe meldingen om dat de overlast zodanig is dat het om een snelle aanpak gaat.

Melden om een goed beeld te krijgen van de jongeren die rond de school hangen.

Directe meldingen bij de politie

Politie acute melding: 112 ingeval van nood

Politie voor minder spoed; 0900 8844

Als het niet gaat om een noodsituatie dan maak je gebruik van 0900 8844  zoals bij hinderlijke overlast in de late avonduren en s’ nachts

Wees bij de melding zo concreet mogelijk:

Geef het juiste adres van de ’t Ruimteschip  te weten  Astronautenlaan 33

Vraag met wie je gesproken hebt van de meldkamer.

Vraag zonodig om een terugbelverzoek van de wijkagent (bijvoorbeeld het is al een paar avonden raak is of je wilt iets verdachts melden). Eventueel  kun je naderhand nog een mail sturen aan de wijkagent  Jan Grozema (jan.grozema@groningen.politie.nl)

Meldingen om een goed beeld te krijgen van de jongeren die rond de school hangen.

Politie, Kwartier Zorg en welzijn en de gemeente willen  de situatie rond  overlastgevende jongeren zo effectief mogelijk samen aanpakken. Een  goed beeld van de jongeren/jongerengroep is nodig.  Hiervoor zijn de ogen en oren van bewoners/omwonenden, het signaleren onmisbaar.

Signaleren kan het beste via het  Meldpunt Zorg en Overlast. Dit meldpunt is te bereiken

via het  e-mailadres:      meldpuntzorgenoverlast@kwartierzorgenwelzijn.nl Dit
e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Of via het digitale formulier op de website: www.kwartierzorgenwelzijn.nl,  ga hiervoor naar Contact > Overlast melden of telefonisch

Bellen kan ook naar 0598-364911.  Op maandag t/m donderdag krijgt u van 10.00 tot 12.00 uur de meldpuntfunctionaris aan de lijn. Buiten deze tijden kunt u de voicemail inspreken. Vergeet niet uw telefoonnummer in te spreken, dan kunnen wij u terugbellen.

Meld de signalen zo concreet mogelijk zoals:

Wat doen ze, leeftijd, tijdstip, hoe zien ze eruit, eventuele voertuigen/kentekens, drankgebruik en geef eventuele bekende namen door.

Ten slotte: Leg voor jezelf de meldingen vast (met wie, wat, wanneer, waarover) voor een later overleg!