Tuintafelgesprekken

Op 30 juni konden burgers uit onze wijk hun ideeën en suggesties voor de toekomst kenbaar maken aan bij de Stichting Platform Woldwijck aangesloten commissies en werkgroepen. De opkomst was redelijk en het weer was perfect.

De resultaten zullen worden besproken en daar waar mogelijk zal er actie op worden ondernomen. Via de wijkkrant en onze website zullen we u op de hoogte houden van de resultaten en vorderingen.

Ook op de bewonersavond,die gepland staat voor 22 november a.s.,zullen we u informeren.