Kaalslag onder hoogspanningskabels aan de Noorderkroon

 In opdracht van Tennet, de beheerder van de hoogspanningsleidingen in Nederland, is een groenbedrijf iets te voortvarend aan de slag geweest onder de hoogspanningskabels aan de Noorderkroon. In plaats van inkorten heeft dit bedrijf vrijwel alle groen verwijderd.

Hierover is een bewonersavond met direct omwonenden, een vertegenwoordiging van de bewonerscommissie Woldwijck Midden en de gemeente gehouden. Door de bewoners en bewonerscommissie zijn suggesties gedaan hoe dit gebied weer aantrekkelijk groen zou kunnen worden. Onder andere meer kleur en variatie in de aanplant, geen park met wandelpaden en niet hoger dan 3 meter om herhaling te voorkomen. Door de gemeente wordt nu een voorstel gemaakt wat weer tijdens een bewonersavond besproken zal worden. Nadrukkelijk worden direct omwonenden opgeroepen om hier geen tuinafval te gaan storten.