HUISARTSENPRAKTIJK KRIJGT KEURMERK

De huisartsenpraktijken Hoekstra en Vochteloo in het gezondheidscentrum de Pleiaden is het afgelopen jaar gekeurd door de NHG en heeft per 1 juli het keurmerk NHG-praktijkaccreditering gekregen.

NHG_Keur_R_CMYK_Blauw_22 jan13.jpg wordt weergegeven

Een door de NPA (NHG-praktijkaccreditering) gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Alle onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van de patiënten zijn daarna vergeleken met andere praktijken. Jaarlijks wordt door de NPA gekeken of er eventuele verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan. Kortom: wij zijn verheugd dat wij dit keurmerk hebben verkregen. Het is een stimulans om goede zorg te blijven leveren en waar mogelijk te verbeteren.