Aardbevingsschade in Woldwijck

Het blijkt dat er woningen zijn beschadigd in Woldwijck door de laatste twee aardbevingen. Over hoe en waar men naar toe moet om de schade hersteld te krijgen is velen niet duidelijk. Daarom vragen wij u om aan het secretariaat van het Platform door te geven of u schade heeft geleden door genoemde bevingen. Het bestuur van het Platform zal bekijken of het zinvol en noodzakelijk is om voor gedupeerden een avond te beleggen. We kunnen dan samen inventariseren om hoeveel gevallen het gaat en of er actie ondernomen moet worden, in welke vorm dan ook. In gezamenlijkheid kan men vaak meer bereiken dan wanneer een ieder afzonderlijk voor zijn individuele belangen gaat opkomen. U kunt zich per mail of telefoon melden bij ons secretariaat. Stichting Platform Woldwijck, Kees de Rijke (secretaris), Tel: 0598 – 323034, Email: secretaris@platform-woldwijck.nl 

Vanaf 5 januari 2015 kunt u nieuwe schades melden bij Centrum Veilig Wonen. Schademeldingen die vóór 5 januari 2015 zijn gemeld worden nog door NAM afgehandeld. Zie ook het artikel in De Woldewieker van december 2014.

Let op!

Huiseigenaren melden het zelf bij de desbetreffende instantie, huurders melden het via de verhuurder (lefier enz.)