Boomfeestdag aan de Noorderkroon

Op woensdag 18 maart om half tien opende wethouder Marco Metscher de Boomfeestdag 2015 in Hoogezand-Sappemeer aan de Noorderkroon in Hoogezand. Na de opening door de wethouder plantte hij samen met een leerling de eerste struik. Daarna gingen de leerlingen zelf aan de slag. De leerlingen van groep 7 en 8 van openbare basisschool Het Ruimteschip plantten deze ochtend op ongeveer 4000 m2 ongeveer 3600 struiken, zoals liguster, kornoelje, verschillende rozen en vruchten op de locatie onder de hoogspanningsleidingen aan de Noorderkroon.

Vorig jaar was er ophef over deze locatie. De oorspronkelijk aanwezige hoge beplanting was in opdracht van de beheerder van het hoogspanningsnet verwijderd. Daarmee wordt voorkomen dat er schade aan de hoogspanningsleidingen kan ontstaan. Om in de toekomst te voorkomen dat begroeiing weer te hoog wordt, plant de gemeente lager blijvende struiken. De geselecteerde struiken trekken vogels en insecten aan. De medewerkers van de IBOR begeleidden de leerlingen deze ochtend. Op het schoolplein van het Ruimteschip werden voor de boomfeestdag vogelhuisjes opgehangen.