Illegaal stort van afval. Waarom?

Een onderwerp, dat in onze prachtige wijk zeker in de Top 3 van ergernissen te vinden is, is het illegaal storten van rotzooi. Iedereen loopt er over te mopperen en toch gebeurt het op grote schaal.

Elke kwartaal komt er bij de redactie van De Woldewieker een aantal verzoeken binnen om aan dit fenomeen aandacht te schenken. Oproep van veel wijkbewoners: Dump uw troep a.u.b. niet langs de straat of in de openbare bosjes. Het ziet er niet uit. Zie foto, die gemaakt is aan de Noorderkroon! Er zijn legio mogelijkheden om op een legale wijze van uw troep af te komen. Zie de site van de gemeente of informeer bij uw bewonerscommissie of bij het WISP. zij kunnen u informeren of weten waar u naar toe moet met uw vraag over afval. Laten we met elkaar onze wijk schoon en veilig houden. Onze kindertjes willen graag buiten spelen en het oog wil ook wat, nietwaar?