Hoogste punt bereikt

Op 1 september was het feest aan de Mars. Het hoogste punt van het in aanbouw zijnde Kindcentrum werd bereikt.

Naast de wethouder, leerkrachten, betrokkenen uit de wijk en vele belangstellenden, waren ook alle kinderen, die met ingang van het volgend jaar gebruik gaan maken van het Kindcentrum, aanwezig.