Groet en Ontmoet

In maart was er een Groet en Ontmoet in het Woldwijckcentrum. Tijdens een Groet en Ontmoet kan men elkaar ontmoeten op een informele wijze. Professionals, vrijwilligers, jong en oud, het maakt niet uit. Een kans om je netwerk uit te breiden op een losse, ontspannen manier. Kennismaken en lekker babbelen en er achter komen, dat we wellicht iets voor elkaar kunnen betekenen of via samenwerking iets kunnen bereiken. Deze Groet en Ontmoetbijeenkomsten worden georganiseerd door Stichting Platform Woldwijck. Mocht u behoren tot een organisatie of denken: ik wil dit ook een keer meemaken, dan kan dat altijd. Stuur een mail naar ginakok@home.nl en we zetten u voor de volgende keer op de verzendlijst van genodigden. Met z’n allen willen we het beste in onze wijk en voor onze bewoners behouden en waar mogelijk verbeteren. Deze keer had de Groet en Ontmoet een extra tintje. Vier van onze allerjongste vrijwilligers waren ook aanwezig.

De jongens van de GameDungeon, die iedere woensdagmiddag een gamemiddag houden in het Chillhouse kwamen vertellen wat zij zoal doen op die woensdagmiddag. Zij vertelden ook dat ze na de zomervakantie nieuwe mensen nodig hebben in de begeleiding. Een aantal van de aanwezigen gaf aan zich in te zullen spannen bij het zoeken naar nieuwe vrijwilligers voor de GameDungeon.

Mocht u denken na het lezen van dit artikel, DIT LIJKT MIJ LEUK. Meldt u dan bij het Woldwijckcentrum, De GameDungeon of bij het bovenstaande mailadres van Gina Kok. Een veel gehoorde argument is dat er in de wijk zo weinig voor de jeugd gedaan word. Laten we er dan even met elkaar de schouders onder zetten en zorgen dat deze middag niet verdwijnt door gebrek aan ondersteuning van vrijwilligers.