Benoeming sociaal beheerder

Na ruim 7 jaar heeft Joke Kragt afscheid genomen van het Woldwijckcentrum waar zij de functie sociaal beheer heeft vormgegeven. Bezoekers, huurders, vrijwilligers, relaties en bestuur hebben haar donderdag 29 juli op een feestelijke wijze uitgezwaaid en succes gewenst in haar de nieuwe functie van welzijnscoach in Sappemeer.

Gelukkig hebben wij Wini Vos als nieuwe sociaal beheerder voor het Woldwijckcentrum kunnen aantrekken. Zij is per 1 juli formeel in dienst bij Kwartier Zorg en Welzijn. Wini is geen onbekende in het wijkcentrum, zij is al enige jaren actief bij het Wisp, en is groepsbegeleider bij Veur Mekander. Zij heeft 2 jaar stage gelopen in het Woldwijckcentrum en heeft al met vele vrijwilligers en deelnemers samengewerkt.

Vanaf april is zij vervangend sociaal beheerder geweest in het wijkcentrum. Wij verwachten dat Wini de functie van sociaal beheerder goed kan voortzetten en er haar eigen gezicht aan kan geven. Hierbij geeft de bekendheid met het wijkcentrum en de goede relatie met vrijwilligers, bezoekers en relaties haar een goede startpositie.

U kunt Wini bereiken via w.vos@kwartierzorgenwelzijn.nl. De telefoonnummers van sociaal beheer zijn hetzelfde gebleven 0612579881 en wijkcentrum algemeen 0598 323574. Wij gaan ervanuit dat de samenwerking tussen u en de sociaal beheerder tot mooie resultaten zal leiden voor de bewoners van Woldwijck en de bezoekers van het Woldwijckcentrum

Namens de samenwerkingspartners Kwartier Zorg en Welzijn en het bestuur van het Woldwijckcentrum.

Martien Vossen, voorzitter WWC