Anders met Afval

Na de herindeling is een nieuw beleid gemaakt om te zorgen dat de hele gemeente Midden-Groningen dezelfde afspraken heeft. Dat geldt ook voor het afvalbeleid. Per 1 januari 2020 gelden in de hele gemeente dezelfde afspraken over het inzamelen en scheiden van afval. Bovendien moeten meer afvalstoffen als grondstof worden hergebruikt. Landelijke richtlijnen op het gebied van duurzaamheid zijn daarin o.a. een belangrijk uitgangspunt.

Afval scheiden

Hoe beter u uw afval gaat scheiden, hoe meer geld u bespaart. Hoe minder afval er straks in uw restafval-container terecht komt, hoe minder u betaalt. Want, naast de vaste lasten betaalt u dan alleen voor ledigingen van de restafval container. U betaalt dus niet voor de inzameling van uw groente-, fruit- en tuinafval, verpakkingsmateriaal en textiel. Dat is de basis van het Diftarsysteem, dat per 1 januari 2020 geldt. Wanneer u straks uw afval goed scheidt, kan Diftar goedkoper uitvallen dan het huidige systeem. De tarieven van de afvalstoffenheffing moeten nog vastgesteld worden door de gemeenteraad. Dat gebeurt eind november.

Afvalstromen

  • Groente-, fruit-, en tuinafval (GFT): 1x per 2 weken gratis in de nieuwe grijze container met groene klep. In de zomermaanden wekelijks.
  • Wat mag in de gft-container? Loof, schillen, resten van aardappelen, groente en fruit, etensresten (ook vis en vlees), eierschalen en doppen van pinda’s en noten, snijbloemen en kamerplanten, koffiedik en koffiefilters, theezakjes en theebladeren, gras en bladeren, klein snoeiafval, onkruid, tuinplanten, kleine hoeveelheden veegvuil (geen zand).
  • Glas, blik en elektrische apparaten: Glas kan voortaan in de glasbak. Blik kan in de inzamelzakken voor verpakkingsmateriaal. Kleine elektronische apparaten kunt u inleveren bij de winkel waar u het gekocht heeft en/of tijdens openingstijden naar het afval brengpunt aan de Van Neckstraat 1.
  • Verpakkingsmateriaal: 1x per 2 weken gratis in de speciale zakken.
  • Oud papier: 1x per 4 weken gratis via de bruine of groene container.
  • Textiel: 1x per 4 weken gratis.
  • Restafval: alles wat geen GFT-afval, verpakkingsmateriaal uit huishoudelijk afval, textiel, glas of papier is, is restafval.

Op dit moment hoort ongeveer 65% van het restafval in Midden-Groningen eigenlijk in een andere container. Van de 205 kilo restafval per inwoner per jaar, hoort 72 kilo ook echt in de grijze restafval-container. Restafval wordt vanaf 1 januari 2020 ingezameld. De ledigingen worden jaarlijks via de aanslag gemeentelijke belastingen afgerekend.