Le Roy-gebieden

In de Groninger wijk Lewenborg liggen Le Roy gebieden. Dit zijn gebieden waar op een andere manier met natuur wordt omgegaan als standaard.
Lijkt het u wat om met een groep mensen naar Lewenborg te gaan om zelf te zien hoe men dat daar heeft aangepakt? Er zal een rondleiding worden gegeven door bewoners, die actief bezig zijn met de Le Roy-gebieden.
Geïnteresseerde wijkbewoners kunnen zich aansluiten bij vertegenwoordigers van Platform en Bewonerscommissies. Ook mensen van de gemeente, die beroepshalve met het groen in onze wijk te maken hebben, gaan mee. Het vervoer wordt geregeld.
Lijkt het u leuk en wilt u mee?
Opgave voor 2 juli bij Gina Kok ginakok@home.nl of per telefoon 0644581509
U kunt zich tevens opgeven bij de inloopdag op 2 juli bij de Nico Bulderschool/voetbalkooi Jupiter om mee te gaan.