Complexcommissie Melkwegstelsel

 

De bewonerscommissie vertegenwoordigt de bewoners van de flatwoningen van Steelande wonen, gelegen aan de Melkweg (A en B-flat ) en de Grote Beer (C-flat). 

Er is op dit moment geen commissie actief, er zal worden gepoogd om met ingang van 2015 een nieuwe commissie te formeren.