Bewonerscommissie Woldwijck Midden

De leden van de bewonerscommissie Woldwijck Midden zijn:

Bert Bosgraaf

Theo Clobus

Kees de Rijke

M. Venema

F. Zuidema

J. Wijnsema

Contactadres:
Theo Clobus,
Melkweg 187,
tel: (0598) 326021
Via het contactformulier kunt u contact opnemen met BCW-Midden