Platform Woldwijck

Stichting Platform Woldwijck is de koepel van verscheidene belangengroepen In Woldwijck, die zich – ieder op hun eigen aandachtgebied- inspannen om wonen en samenleven in Woldwijck te bevorderen.

Het Platform Woldwijck is:

  • De “ogen en oren” van de bewoners van Woldwijck
  • De ontwikkelaar van nieuwe activiteiten en projecten in en voor Woldwijck.

Het motto van het Platform luidt: “ Voor een leefbare en levendige wijk”

Het algemeen bestuur van het Platform Woldwijck is als volgt samengesteld:

Groep

Bestuurslid

Functie

Kleurrijk Woldwijck Ineke Veenstra bestuurslid
Wijkkrant de Woldewieker Harrie de Keijser voorzitter
Bewonerscommissie Melkwegflats vacant bestuurslid
Huurderscommissie Sterrenflat vacant bestuurslid
Bewonerscommissie Woldwijck-West Diana Kuipers bestuurslid
Bewonerscommissie Woldwijck-Oost Eddy Luiken voorzitter
Bewonerscommissie Woldwijck-Midden Theo Clobus bestuurslid
Gina Kok penningmeester/secretaris