Bewonersorganisaties

Bewonersorganisaties behartigen belangen van bewoners in de wijk op het gebied van wonen en samenleven in algemene zin.

Elk van de (drie) delen van Woldwijck heeft een eigen bewonerscommissie.

Een afgevaardigde van deze commissie, doorgaans de voorzitter, maakt deel uit van het bestuur van de Stichting Platform Woldwijck.

Bewonerscommissie

Verzorgingsgebied

Woldwijck Oost  Van het Kieldiep tot aan Andromeda
Woldwijck Midden  Andromeda tot aan de Van Limburg Stirumlaan
Woldwijck West  Van Limburg Stirumlaan tot aan de Molensloot