Kleurrijk Woldwijck 2020

Kleurrijk Woldwijck is de activiteitenclub van Stichting Platform Woldwijck. Zij proberen leuke activiteiten te organiseren voor jong en oud in Woldwijck. De activiteiten zullen onder de aandacht worden gebracht via flyers op de basisscholen, de wijkkrant De Woldewieker en via deze website. Soms is opgave noodzakelijk, soms ook niet. Soms is er een kleine eigen bijdrage nodig i.v.m. inkoop. Dat zullen we altijd van te voren aankondigen. Mocht u denken dat u iets mist in de wijk of een leuke activiteit kunnen bedenken, neem dan contact op met ons. Dan kunnen we het aanbod misschien nog uitbreidden.

Workshop bloemschikken

Kleurrijk Woldwijck organiseert meerdere keren per jaar workshops Bloemschikken. Vanaf Maart kon dit niet meer. Maar er zijn nu voorbereidingen bezig qua zaalinrichting zodat we het weer kunnen oppakken in 2021. Er worden bloemstukjes gemaakt die bij het seizoen passen. Dit gebeurt onder leiding van onze vrijwilliger Michel. Hij heeft veel ervaring in het bloemschikken. De creatie is door hem zelf bedacht. Stap voor stap geeft hij uitleg aan de deelnemers. Er is per groep plaats voor 25 deelnemers en alle groepen maken hetzelfde bloemstuk. De tijden zijn van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur. Kosten: € 10. Deelname is alleen mogelijk na opgave en vooruitbetaling. Want VOL is VOL!!  Voor meer informatie over: beschikbare plaatsen, opgave, betaling, wachtlijst e.d. kunt u contact opnemen met Ineke Veenstra. Per email: doeke.veenstra@kpnmail.nl.

Intocht Sinterklaas op de Pleiaden 2020

Sinterklaas heeft nog steeds niet laten weten op welke datum en hoe hij terugkomt in Nederland en of hij op zijn intocht ook Woldwijck aandoet. Op 24 september horen we het van hemzelf.

Sinterklaasmiddag 2 december 2020

Maar hij komt nog wel op een middag in Woldwijck omdat hij weet hoe blij hij de kleintjes daarmee maakt. Op een dergelijke middag is de groep veel kleiner dan tijdens een intocht op de Pleiaden. Wel zullen we een paar kleine aanpassingen moeten maken met het halen en brengen door de papa’s en mama’s, om het virus, maar dat laten we nog weten. Het tijdstip zal zijn: 14.00 uur t/m 16.00 in het Woldwijckcentrum aan de Pleiaden. Op de middag zal er iets leuks met de kinderen gedaan worden en zullen Sint en zijn pieten langskomen met een cadeautje voor alle aanwezige kinderen. Kosten: € 3, 50 . Opgave is nodig i.v.m. inkoop. Nadere informatie en opgavebriefjes volgen nog.