Woldwijck ook op Twitter.com

Vanaf medio juli worden nieuwtjes en wetenswaardigheden uit onze wijk ook op www.twitter.com geplaatst. U kunt een account aanmaken op www.twitter.com en zoeken naar “Woldwijck”. Als u zich opgeeft als volger (follower) van ‘Woldwijck” kunt u regelmatig kennis nemen van de laatste nieuwtjes, wetenswaardigheden en aankondigingen die op de een of andere wijze aan onze wijk gerelateerd zijn. De tweets, zo heten de korte berichtjes bij Twitter, worden geplaatst door de redactie van De Woldewieker. De berichtjes zijn maximaal 140 karakters. Wilt u een kort berichtje, dat leuk is voor de rest van onze wijk, plaatsen, dan kunt u dit zenden aan de redactie van de wijkkrant: wijkkrant@platform-woldwijck.nl .  

Koninklijke onderscheiding voor Theo Clobus

Op 29 april is Theo clobus benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Theo is voorzitter van de bewonerscommissie Woldwijck-Midden Hij zet zich in deze en andere functies in voor een nette, leefbare en schone wijk. Daarnaast was Theo Clobus jarenlang scheidsrechter van de KNVB. Hij floot in de hoofdklasse. Verder zette Theo zich in voor de personeelsvereniging van het bedrijf waar hij voor heeft gewerkt. Alles bij elkaar opgeteld heeft de koningin doen besluiten om Theo koninklijk te onderscheiden.

NL doet

In het kader van NL doet verrichtten veel mensen op 19 en 20 maart een extra vrijwilligersklus. Een aantal ambtenaren van de gemeente zijn o.a. actief geweest in het Ruimteschip en in het Woldwijckcentrum. Op de foto ziet u wethouder Cor Drost de verfkwast hanteren. Samen met gemeentesecretaris Frank Wiers heeft hij het toiletblok en het plafond in de gang van het wijkcentrum een fris kleurtje gegeven.

Sjoelen

Op woensdag 18 november heeft de kidsclub het eerste kidsclub sjoelkampioenschap voor kinderen georganiseerd.  In totaal deden er 30 kinderen mee. Iedereen heeft enorm zijn of haar haar best gedaan maar zoals bij elke wedstrijd zijn er natuurlijk ook prijzen te verdelen.   Bij de jongere kinderen was de winnaar Lieke wiegers met 222 punten En bij de grotere kinderen was de top 3 als volgt: 1             Dylan Jansma                  290 punten 2             Mandy Nieuwold           268 punten 3             Damien Blauw                 243 punten