Platform Bewonersorganisaties

Het doel van de Stichting Platform Bewonersorganisaties Hoogezand-Sappemeer is:

·         Het zijn van een overlegorgaan van de bewonersorganisaties in de gemeente Hoogezand-Sappemeer

·         Het geven van advies en verlenen van bijstand aan de bij de stichting aangesloten bewonersorganisaties

·         Het zijn van een gesprekspartner voor overheden en andere instanties in woonconsumentenaangelegenheden op gemeentebreed niveau ( dus voor wijk/buurtoverstijgende zaken)

Het Platform Woldwijck is aangesloten bij het PBO. Voor meer informatie: www.pbo-hs.nl of mail naar info@pbo-hs.nl