Voorlopig geen kermis meer in Woldwijck

Op de bewonersavond van 24 november jl. kwam o.a. de vraag naar voren hoe het nu eigenlijk zit met de kermis in Woldwijck. Tot 2010 werd de kermis jaarlijks gehouden op de grote parkeerplaats aan de Pleiaden. Daar staan nu winkels, woningen en het nieuwe wijkgebouw. Kleurrijk Woldwijck organiseerde de kermis altijd in onze wijk. zij hebben gezocht naar een alternatieve locatie, maar zonder succes. Een optie leek in eerste instantie het grasveld aan de Zuiderkroon, maar dit terrein bleek niet geschikt. De kosten om dit terrein aan te passen waren zo hoog,dat het niet haalbaar bleek te zijn. Ook de nieuwe parkeerplaats voor de C1000 is ongeschikt om een kermis te houden. Ook het veld aan de Mars is in beeld geweest, maar dit bleek te dicht bij De Burcht te zijn. Verdere locaties zijn er niet in onze wijk. Er is nog geprobeerd om een kermis te houden op de grote parkeerplaats bij de ingang van het Gorechtpark, maar daar geeft de gemeente geen toestemming voor. Kort samengevat: ondanks alle inspanningen zal Woldwijck het (voorlopig) zonder kermis moeten doen.