Notities/afspraken bewoners bijeenkomst ‘Oekraïne’ bijgewerkt per 2022-03-23

Aanwezig:

Gemeente M-G: Marleen Koenders

Platform Woldwijck, bewonerscommissie WW-West, WW-Oost: Harrie de Keijser (voorzitter), Gina Kok (penningmeester/secretaris), etc. Hans Raspe (Kwartier Zorg & Welzijn/opbouwwerk).

Huidige situatie:

Voormalige basisschool ‘Het Ruimteschip” is per vrijdag 18 maart door de gemeente ingericht voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De 1e vluchtelingen zijn maandag 21 maart gearriveerd. Bewoners rondom het Ruimteschip zijn per brief geïnformeerd.  Deze brief is in een beperkte kring verspreid. Het was prettiger geweest indien er op grotere schaal was verspreid. Vanwege de tijdsdruk is dit helaas niet gelukt.

Op dit moment:

 • Is de gehele locatie ingericht met basisvoorzieningen zoals bedden, dekens, sanitaire voorzieningen, was- en kookgelegenheid.
 • Is 24/7 bewaking aanwezig in de locatie.
 • Een vaste contactpersoon van de gemeente is aanwezig. Gegevens volgen nog.
 • De GGD zorgt voor de begeleiding van gemeente en vluchtelingen. Te denken valt aan medische zorg en voorzieningen.
 • Is de capaciteit ingericht voor 40 personen. Dit kan oplopen tot maximaal 130 personen. De ervaringen moeten leren of de maximale capaciteit haalbaar of nodig is.

Vragen/afspraken gemeente (Marleen):

 • De communicatie naar bewoners moet beter worden afgestemd. Graag eerst omwonenden informeren voor het gebruik van sociale media! Het verspreidingsgebied moet worden uitgebreid (stratenplan verspreiding). Omwonenden bieden hierbij hulp aan (stapeltje brieven voor verspreiding).
 • Er wordt geïnformeerd naar de (juridische) status van de directe omgeving (zoals schoolplein) van de locatie. Er spelen nu veel kinderen op het schoolplein en directe omgeving.
 • Gemeente geeft een update over de huidige basis voorzieningen en afspraken. De website van het platform Woldwijck: https://www.platform-woldwijck.nl wordt gebruikt voor het delen van informatie.
 • Gemeente stemt vroegtijdig af met het platform Woldwijck. Gina Kok is contactpersoon.

Vragen/afspraken platform Woldwijck (en commissies):

 • We werken met 1 centraal aanspreek/aanmeldpunt. Het contactpersoon is Gina Kok.
 • De site van het platform wordt gebruikt voor:
 • Updates van ontwikkelingen rondom de opvanglocatie
 • Vragen en uitwisseling van diensten zoals; vrijwillige hulp, goederen, etc.

Op dit moment zijn er vragen rondom:

 • Kleding; Het beste kan aangeleverd worden bij kledingbank Maxima. Mensen kunnen  dan zelf kleding uitzoeken die bij hen past. Marleen komt met informatie.
 • Voeding: Nog nader in te vullen. Basisvoorzieningen zijn verzorgd door de gemeente.
 • Dieren: Vraag en aanbod worden spoedig uitgewisseld. Er is schijnbaar vraag naar dierenbenodigdheden, hondenbench, etc. Ook wordt gedacht aan tijdelijke logeeradressen voor huisdieren. Gemeente komt met een update en voorwaarden.
 • Digitaal: Er is WiFi in de locatie aanwezig. Dig050 is bereid om computers te leveren. Eventueel kunnen mobiele telefoons worden aangeleverd. Gemeente neemt contact op met Dig050 en komt met nadere informatie. Platform coördineert inname telefonie.
 • Speelgoed/meubelen, etc.: zie centrale oplossing kledingbank. Gemeente komt met informatie.
 • Op het sociale vlak:
 • Er komt een werkgroep ‘Oekraïne’ die een aantal zaken gaat coördineren in de wijk. Gina en Diana zijn betrokken. Opgave via het platform.
 • Gastheer/dame: Vrijwilligers kunnen zich aanmelden om te helpen bij sociale opvang. Dit kan o.a. met de organisatie van kleine activiteiten, een wandeling, etc. Opgave bij het platform.
 • Er komt coördinatie voor het uitwisselen van diensten en ‘hulp en aanbod’. Twee buurtbewoners nemen dit op zich. Informatie wordt gepubliceerd op de website van het platform.
 • Er is regelmatig afstemming met de gemeente (Marleen).

Antwoorden op de vragen die gesteld zijn op de bewonersavond in Woldwijck op 21 maart 2022 over de  opvanglocatie Oekraïners aan de Astronautenlaan in Hoogezand.

 • Nico Bulderschool staat niet op de lijst als mogelijke opvanglocatie.
 • Het plein blijft openbaar en toegankelijk voor de buurtkinderen
 • Het verzoek om prullenbakken neer te zetten is neergelegd bij verantwoordelijke gemeentelijke afdeling.
 • Er worden maximaal 100 gehuisvest aan de Astronautenlaan.
 • Het gaat om tijdelijke opvang. Hoe lang de locatie open blijft is -vanwege de situatie in de Oekraïne- nog niet te zeggen.
 • Op de site van platform Woldwijck wordt de hulp en het aanbod van de direct omwonenden gecoördineerd door Gina en Diane.
 • De GGD priklocatie blijft.
 • Er is afgesproken dat Oekraïners hier gevaccineerd worden.
 • Er zijn wasmachines
 • Dig050 heeft 5 computers toegezegd voor het Ruimteschip.