Sint maarten

Onze kinderen hadden het dit jaar niet gemakkelijk met Sint Maarten. Storm en regen zorgden ervoor dat de kinderen op min of meer beschutte plekjes gingen zingen voor hun snoepgoed. C1000 en de flats waren dan ook erg in trek als plekje om sintmaartenliedjes te zingen. Aan de deuren bij de ééngezinswoningen werd beduidend minder snoep opgehaald dan in voorgaande jaren.

Kindercircus Woldwijck groot succes

Bijna 50 kinderen hebben zaterdag 25 september onder leiding van Olivera van circus Santelli de hele middag geoefend met hoepels, eenwielers, evenwichtsballen, balanskokers, koordlopen en acrobatiek. De kinderen werden letterlijk ondersteund door een groot aantal vrijwilligers, die de kinderen tevens hebben geschminkt en met hen allerlei cicusatributen in elkaar hebben geknutseld. Om 16.45 uur stond het publiek al voor de deur te trappelen van ongeduld om te komen kijken. De kinderen gaven een wervelend optreden en verlieten met rode wangen het Woldwijckcentrum.

Woldwijck ook op Twitter.com

Vanaf medio juli worden nieuwtjes en wetenswaardigheden uit onze wijk ook op www.twitter.com geplaatst. U kunt een account aanmaken op www.twitter.com en zoeken naar “Woldwijck”. Als u zich opgeeft als volger (follower) van ‘Woldwijck” kunt u regelmatig kennis nemen van de laatste nieuwtjes, wetenswaardigheden en aankondigingen die op de een of andere wijze aan onze wijk gerelateerd zijn. De tweets, zo heten de korte berichtjes bij Twitter, worden geplaatst door de redactie van De Woldewieker. De berichtjes zijn maximaal 140 karakters. Wilt u een kort berichtje, dat leuk is voor de rest van onze wijk, plaatsen, dan kunt u dit zenden aan de redactie van de wijkkrant: wijkkrant@platform-woldwijck.nl .  

Koninklijke onderscheiding voor Theo Clobus

Op 29 april is Theo clobus benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Theo is voorzitter van de bewonerscommissie Woldwijck-Midden Hij zet zich in deze en andere functies in voor een nette, leefbare en schone wijk. Daarnaast was Theo Clobus jarenlang scheidsrechter van de KNVB. Hij floot in de hoofdklasse. Verder zette Theo zich in voor de personeelsvereniging van het bedrijf waar hij voor heeft gewerkt. Alles bij elkaar opgeteld heeft de koningin doen besluiten om Theo koninklijk te onderscheiden.