Herinrichting terrein na afbraak ’t Vlot

Op de avond van 18 april spraken een aantal mensen over het terrein waar voorheen Jenaplanschool ’t Vlot heeft gestaan. Er waren acht omwonenden, vertegenwoordigers van de gemeente, Bewonerscommissie Woldwijck midden en het Wijkplatform aanwezig. Met z’n allen werden de mogelijkheden tegen het licht gehouden. Het terrein zal glooiend worden gemaakt, voorzien van gras en omringd door beukenhagen. Het is mogelijk dat op het terrein enkele kleine boompjes zullen worden geplaatst. Over de speelvoorzieningen zal nog worden gesproken door de bewonerscommissie en omwonenden. Betrokken bewoners spraken zich lovend uit over de wijze hoe de BCWM en overige partijen iedereen hebben geïnformeerd en betrokken bij deze ingrijpende wijziging in hun woonomgeving.