Waterleiding onderwerp van gesprek in Woldwijck Midden tijdens infoavond 22 juni

Begin juni had Woldwijck-Midden meerdere keren te maken met lekkages aan de waterleiding.  De lekkages deden zich voor aan de Boogschutter en de Melkweg. Hoewel de medewerkers van Waterbedrijf Groningen hun uiterste best deden om de storingen zo snel mogelijk te verhelpen, zorgden de lekkages wel voor de nodige overlast. Zo vanzelfsprekend als dat het water normaal uit de kraan komt, zo groot was het gemis tijdens de onderbrekingen… Zoals de toilet niet kunnen doorspoelen, maar ook simpele zaken als handen wassen, douchen, eten koken, wasje draaien, zonder water ervaar je direct ongemak.

Hoe kan dit zo gebeuren?
naar aanleiding van de vele lekkages in vrij korte tijd achter elkaar nam de bewonerscommissie van Woldwijck-Midden contact op met het  waterbedrijf met het verzoek om uitleg te geven. Waterbedrijf Groningen liet gelijk in een reactie weten het onbegrip over – en het ongemak van de lekkages volkomen te begrijpen. Per brief deed het waterbedrijf gelijk ook de aankondiging richting de inwoners van Woldwijck Midden, dat ze een deel van het leidingnet zullen gaan vervangen om toekomstige lekkages zoveel mogelijk te voorkomen. Om zaken omtrent de lekkages en het vervangingsplan verder toe te lichten organiseerden ze in overleg met de bewonerscommissie een informatieavond in het wijkcentrum, waar circa 25 inwoners uit het getroffen gebied naar toe kwamen.

Informatieavond over “Oorzaak lekkages & onderhoud van de waterleiding”

Naast een korte algemene introductie over Waterbedrijf Groningen was er deze avond vooral veel aandacht voor het leidingnet in algemene zin en specifiek het leidingnet in de woonomgeving Woldwijck Midden. Onder andere de verschillende materialen en leeftijden van de waterleidingen, het aantal storingen en de mogelijke oorzaken hiervan kwamen aan bod. Ook werd toegelicht op welke wijze het beheer en onderhoud van het leidingnet wordt uitgevoerd en welke afwegingen er worden gemaakt rondom het vervangen van het leidingnet. Tevens was er volop ruimte voor het stellen van vragen. Verder werd aan de hand van een kaart goed toegelicht waar leidingen reeds zijn vervangen en in welke straten in de omgeving ze de leidingen nog gaan vervangen.

Vervanging van de waterleiding in 2017 en in 2018

De vervanging kan niet allemaal in een keer tegelijk, zo werd toegelicht door het waterbedrijf. Het wordt gefaseerd uitgevoerd. Later dit jaar wordt eerst de waterleiding en/of aansluitleiding vervangen ter hoogte van: Zuiderkroon 1-19, Boogschutter 62-88, Melkweg 227-257 en Weegschaal 2-20. Indien de waterleiding wordt vervangen wordt deze waar mogelijk ook verlegd, zodat de leiding niet meer in particuliere grond (dus waar mogelijk niet meer in de tuin) ligt, maar in openbare grond. Op dit moment wordt onderzocht hoe en wanneer ze deze werkzaamheden kunnen uitvoeren. Voorafgaand aan de uitvoering zal het waterbedrijf uiteraard de inwoners informeren over het tijdstip, de duur en de aard van de werkzaamheden.

En dan in 2018 wordt ook de waterleiding en/of aansluitleiding vervangen ter hoogte van Zuiderkroon 41-59 en 21-39, Boogschutter 87-93 en 95-109, Weegschaal 22-40 en 42-60, Schorpioen 55-61, 63-77, 94-108 en 110-120 en Andromeda 60-74 en 76-92. Ook hiervoor geldt dat ze eerst gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn om de leiding te verleggen en worden de inwoners voorafgaand aan de uitvoering nog nader geïnformeerd over het tijdstip, de duur en de aard van de werkzaamheden.