Alle Nieuwsartikelen

Thema bijeenkomst Autisme

Gastspreker is Ellen Diemers, consulent informatie en advies bij het ANG (= autisme netwerk Groningen) en sociaal werker bij MEE Noord. Daarnaast is ze zelf moeder van 2 kinderen met autisme. Zij zal o.a. wat vertellen over autisme in algemene zin, en neemt hierin de nieuwste inzichten hieromtrent mee. Naast Ellen zullen er 2 ervaringsdeskundigen aan het woord komen die vertellen wat autisme in hun leven betekent. De bijeenkomst is op 8 juni, van 19:30 tot 21:30 uur in het Woldwijckcentrum. De deelname is kosteloos, maar wel graag opgeven. Opgeven kan tot uiterlijk 1 juni. Telefonisch op 0598-364900 of per mail naar mantelzorg@kwartierzorgenwelzijn.nl Wij hopen U te zien!

Notities/afspraken bewoners bijeenkomst ‘Oekraïne’ bijgewerkt per 2022-03-23

Aanwezig: Gemeente M-G: Marleen Koenders Platform Woldwijck, bewonerscommissie WW-West, WW-Oost: Harrie de Keijser (voorzitter), Gina Kok (penningmeester/secretaris), etc. Hans Raspe (Kwartier Zorg & Welzijn/opbouwwerk). Huidige situatie: Voormalige basisschool ‘Het Ruimteschip” is per vrijdag 18 maart door de gemeente ingericht voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De 1e vluchtelingen zijn maandag 21 maart gearriveerd. Bewoners rondom het Ruimteschip zijn per brief geïnformeerd.  Deze brief is in een beperkte kring verspreid. Het was prettiger geweest indien er op grotere schaal was verspreid. Vanwege de tijdsdruk is dit helaas niet gelukt. Op dit moment: Is de gehele locatie ingericht met basisvoorzieningen zoals bedden, dekens, sanitaire voorzieningen, was- en kookgelegenheid. Is 24/7 bewaking aanwezig in de locatie. Een vaste contactpersoon van de gemeente is aanwezig. Gegevens volgen nog. … Meer Notities/afspraken bewoners bijeenkomst ‘Oekraïne’ bijgewerkt per 2022-03-23

Digitale Woldewieker

Voorkant De Woldewieker 2021-12

Zoals altijd is de nieuwe uitgave van de wijkkrant via onze website te vinden. Dat is handig wanneer u het papieren exemplaar kwijt bent en u wilt toch nog eens iets nalezen. U kunt ook vrienden en / of familie en ex-wijkbewoners attenderen op het verschijnen van De Woldewieker op internet. Klik voor een digitaal exemplaar hieronder op de afbeelding van de krant. Heeft u een bijdrage of suggestie voor onze wijkkrant, kunt u contact opnemen met de redactie. E-mail: wijkkrant@platform-woldwijck.nl

Fietscrossbaan bijna klaar

Aan de Zuiderkroon, naast het nieuwe Kindcentrum wordt een fietscrossbaantje gerealiseerd. Daarvoor is zand gebruikt wat is uitgegraven op de plaats, waar nu het Kindcentrum staat. Motto is geweest: maak van de nood een deugd. Een flinke bult zand is de basis voor een attractief fietscrossbaantje voor de jeugd. De baan moet nog worden voorzien van een harde toplaag. Als dit klaar is zal er een mooie openingsactiviteit zijn, waar betrokken partijen, samen met de jeugd voor zullen zorgen. Nu al zijn er dagelijks veel kinderen met hun fietsjes aan het crossen op de fietscrossbaan in wording. Hoe fantastisch zal het straks zijn, wanneer de baan helemaal klaar is!